15 มีนาคม 2562 ชาวบ้านบางสัก ตะกั่วป่า เดือดร้อนหนักขาดน้ำอุปโภคบริโภคนานนับเดือน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/69627

สภาพเขื่อนเก็บน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีสภาพน้ำแห้งขอดจนเห็นเนินดินโผล่ขึ้นมาเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งที่มาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา และฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน จนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ และเขื่อนเก็บน้ำที่ชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือน ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หลังระดับน้ำได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนเห็นพื้นดิน โดยเฉพาะที่บริเวณเขื่อนเก็บน้ำที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนำน้ำมาใช้พบว่าสภาพลดลงและมีสีขุ่นเกิดขึ้นจากปัญหาการจัดเก็บน้ำที่ไม่ได้ผล ซึ่งทางชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการขุดลอกเขื่อนให้กว้าง และลึกลงไปอีก เพื่อจะได้กักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนมาใช้ช่วงหน้าแล้ง เพราะทุกปีที่ผ่านมาจะเป็นปัญหาขาดน้ำชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ ชาวบ้านบางสัก กล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 30 ครัวเรือนประสบปัญหาขาดน้ำมานานกว่า 1 เดือน และต้องซื้อน้ำจากรถบริการคันละ 250 บาท เนื่องจากแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค ที่บนเขื่อนเก็บน้ำได้แห้งขอดจนไม่สามารถผลิตน้ำให้ชาวบ้านใช้ได้ แม้ว่าทางชาวบ้านได้แจ้งไปทางหน่วยงานที่ในพื้นที่ แต่กลับเงียบหายไปไม่มีการเอาน้ำมาแจกให้ชาวบ้าน แต่ทางชาวบ้านได้ส่งเอกสารหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนไปทางหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขอน้ำ จนชาวบ้านไม่ไหวที่จะรอให้ทางหน่วยงานเอามาแจก ต้องหาซื้อน้ำจากรถบริการคันละ 250 บาท ซึ่งปีนี้ยอมรับว่าภัยแล้งมาไวกว่าปีที่ผ่านมาจากฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเอาน้ำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง